da +49 331 900 849 99 info@osabus.com
+49 331 900 849 99 info@osabus.com

Betingelser og Vilkår

BEMÆRK: Denne juridiske meddelelse gælder for hele indholdet af websitet www.osabus.dk samt for enhver kommunikation via e-mail eller webmail mellem os og dig. Inden du bruger OsaBus.dk eller kommunikerer gennem dets officielle kanaler (info@osabus.com), bedes du læse disse vilkår omhyggeligt. Ved at bruge OsaBus.dk angiver du din accept af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, bedes du afholde dig fra at bruge OsaBus.dk.

Denne meddelelse leveres af Osa Travel Management B.V., beliggende på John M. Keynesplein 10, 1066EP, Amsterdam, Holland. Vi er en virksomhed registreret i Holland. Du kan kontakte os på +49 3319 0084 999 eller via e-mail på info@osabus.com.

 

1. Introduktion

 • Ved at få adgang til en hvilken som helst del af OsaBus.dk anses du for at have accepteret denne juridiske meddelelse i sin helhed.
 • Hvis du ikke accepterer denne juridiske meddelelse i sin helhed, skal du straks forlade OsaBus.dk og ophøre med at kommunikere med dets repræsentanter gennem officielle kommunikationskanaler (e-mails: @osabus.com; @osabus.de; @osabus.fr, osv.).
 • Osa Travel Management B.V. forbeholder sig retten til når som helst at revidere denne juridiske meddelelse ved at opdatere dette opslag.
 • Det anbefales at tjekke dette websted regelmæssigt for at gennemgå den aktuelle juridiske meddelelse, da den er bindende for dig.
 • Visse bestemmelser i denne juridiske meddelelse kan blive erstattet eller suppleret af udtrykkeligt angivne juridiske meddelelser eller vilkår, der findes på specifikke sider på OsaBus.dk.

 1.1. Tilladt Anvendelse

Du har tilladelse til at udskrive og downloade uddrag fra OsaBus.dk til din personlige brug under følgende betingelser:

  • Ingen dokumenter eller relaterede grafik på OsaBus.dk ændres på nogen måde.
  • Grafik på OsaBus.dk bruges ikke separat fra tilhørende tekst.
  • Ophavsret og varemærke notater fra Osa Travel Management B.V. vises i alle kopier.

1.2. Ophavsret og Intellektuel Ejendomsret

  • Medmindre andet er angivet, ejes ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til alt materiale på OsaBus.dk (inklusive fotografier og grafiske billeder) af Osa Travel Management B.V. eller dets licenstagere.
  • Enhver brug af uddrag fra OsaBus.dk, udover det, der er angivet i det foregående afsnit, er forbudt.
  • Hvis du overtræder nogen af vilkårene i denne juridiske meddelelse, ophører din tilladelse til at bruge OsaBus.dk automatisk, og du skal hurtigt ødelægge eventuelle downloadede eller udskrevne uddrag fra OsaBus.dk.

1.3. Varemærker

  • Alle varemærker, der bruges på OsaBus.dk, tilhører indehaverne af disse varemærker.
  • Osa Travel Management B.V. gør ikke krav på ejerskab af varemærker, der bruges på OsaBus.dk, som de ikke er indehavere af.

1.4. Reproduktion og Opbevaring

Ingen del af OsaBus.dk må reproduceres eller gemmes på nogen anden hjemmeside eller inkluderes i nogen offentlig eller privat elektronisk hentningssystem eller -tjeneste uden forudgående skriftlig tilladelse fra Osa Travel Management B.V.

1.5. Reserverede Rettigheder

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i disse vilkår, er forbeholdt.

2. Links til og fra Andre Hjemmesider

 • Links til tredjepartswebsteder på OsaBus.dk gives til din bekvemmelighed.
 • Når du bruger disse links, vil du blive omdirigeret fra OsaBus.dk.
 • Osa Travel Management B.V. har ikke gennemgået alle disse tredjepartswebsteder og kontrollerer ikke eller påtager sig ansvar for deres indhold eller tilgængelighed.
 • Osa Travel Management B.V. anbefaler ikke eller fremsætter nogen udsagn om disse websteder, det materiale, der findes der, eller de resultater, der opnås ved at bruge dem.
 • Hvis du vælger at få adgang til eventuelle linkede tredjepartswebsteder fra OsaBus.dk, gør du det på eget ansvar.

2.1. Betingelser for at Linke til OsaBus.dk:

Hvis du ønsker at linke til OsaBus.dk, skal du overholde følgende betingelser:

  • Opnå vores forudgående samtykke.
  • Replicér ikke forsiden af OsaBus.dk; i stedet skal du linke til den.
  • Fjern ikke, forvræng ikke eller ændre størrelsen eller udseendet af OsaBus’ eller Osa Travel Management B.V. logo.
  • Opret ikke en ramme eller nogen anden browser- eller kantomgivelse omkring OsaBus.dk.
  • Antyde ikke, at Osa Travel Management B.V. anbefaler nogen produkter eller tjenester ud over sine egne.
  • Misrepræsenter ikke din relation til Osa Travel Management B.V. eller give falske oplysninger om virksomheden.
  • Brug ikke nogen af Osa Travel Management B.V. varemærker, der vises på OsaBus.dk, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.
  • Brug ikke nogen varemærker udover dem, der ejes af Osa Travel Management B.V., der vises på OsaBus.dk, uden skriftlig tilladelse fra den respektive varemærkeejer.
  • Sørg for, at dit websted overholder alle gældende love og regler, ikke indeholder smagløst, stødende eller kontroversielt indhold og ikke krænker intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder hos andre personer.

Osa Travel Management B.V. forbeholder sig retten til når som helst at tilbagekalde retten til at linke til OsaBus.dk for overtrædelse af disse betingelser.

3. Generel Information Formål

Den information, der gives på dette websted, er kun til generelle informationsformål. Det udgør ikke et bindende tilbud fra os. For at indgå en bindende aftale med leverandører af aktiviteter, der er tilgængelige på OsaBus.dk, skal du indsende en bookingsanmodning via OsaBus-platformen. Accepten af bookingsanmodningen er underlagt Osa Travel Management B.V. (OsaBus) almindelige vilkår og betingelser, enten af OsaBus.dk personale eller den specifikke leverandør.

4. Fraskrivelse af Garanti

 • Mens Osa Travel Management B.V. (OsaBus) bestræber sig på at sikre nøjagtigheden af informationen på webstedet, yder det ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, vedrørende dets korrekthed, fuldstændighed, aktualitet, pålidelighed, egnethed til ethvert formål eller nogen information leveret af tredjeparter.
 • Osa Travel Management B.V. (OsaBus) forbeholder sig retten til at ændre, tilføje eller fjerne information på webstedet, dets struktur og funktioner når som helst, uden specifik meddelelse, herunder fjernelse af forældet information uden at mærke det som sådan.
 • Osa Travel Management B.V. (OsaBus) kan blokere brugernes adgang til webstedet eller visse dele deraf eller pålægge betingelser for adgang efter eget skøn.
 • Osa Travel Management B.V. (OsaBus) yder ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, vedrørende tilgængeligheden af webstedet eller dets funktioner, fraværet af fejl eller fraværet af vira og anden skadelig software på webstedet og dets underliggende infrastruktur.
 • Desuden garanterer Osa Travel Management B.V. (OsaBus) ikke, at informationen, der er tilgængelig på OsaBus.dk, ikke er blevet ændret gennem tekniske fejl eller af uautoriserede tredjeparter.

4.1. Begrænsning af Ansvar

Osa Travel Management B.V.(OsaBus) fraskriver sig ansvar for skader, der opstår som følge af din adgang til eller manglende adgang til webstedet, fejl eller udeladelser på webstedet eller brugen af webstedet, undtagen i tilfælde af forsætlig misligholdelse eller grov uagtsomhed og i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Dette ansvarsfraskrivelse gælder ikke for garantier, krav relateret til personskade eller skade eller krav baseret på produktansvarsregler.

4.2. Ansvarsfraskrivelse

Mens Osa Travel Management B.V. bestræber sig på at sikre nøjagtigheden af informationen på OsaBus.dk, garanterer det ikke nøjagtigheden og fuldstændigheden af materialet. Materialet og produktbeskrivelserne på OsaBus.dk kan ændres eller blive forældede uden varsel.

Materialet på OsaBus.dk leveres “som det er” uden nogen garantier eller betingelser. Derfor fraskriver Osa Travel Management B.V. sig alle repræsentationer, garantier, betingelser og andre vilkår, der kan have virkning i forhold til OsaBus.dk, herunder de underforståede betingelser for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål og brugen af rimelig omhu og dygtighed, i det omfang loven tillader det.

5. Betaling

Reservationer til transporttjenester kan foretages elektronisk via OsaBus’ hjemmeside, www.osabus.dk, eller via e-mail på info@osabus.com. Læs venligst følgende oplysninger om betaling omhyggeligt igennem:

5.1. Bekræftelse af Reservation

Indtil reservationen er bekræftet skriftligt af OsaBus (via e-mail) og fuld betaling er modtaget fra klienten, er reservationen underlagt ændringer fra både OsaBus og klienten.

5.2. Bekræftelseskvittering

OsaBus er ikke ansvarlig for tabte eller ikke leverede bekræftelseskvitteringer ved booking via internettet. Hvis din spam-blokering er aktiveret, kan bekræftelses-e-mailen muligvis ikke blive modtaget. Det er klientens ansvar at ringe og få en bekræftelses-e-mail efter at have foretaget en booking.

5.3. Krav til Indskud

  • Reservationer foretaget mere end tredive (30) dage før den planlagte tjenestedato kræver et depositum på mindst tyve (20) procent.
  • OsaBus vil bekræfte depositummet på det tidspunkt, hvor klienten foretager reservationen. For reservationer foretaget mindre end tredive (30) dage før den planlagte tjenestedato kræves et depositum svarende til den fulde estimerede omkostning for Transporttjenesterne.

5.4. Forfaldsdato for Betaling

Fuld betaling af de anslåede omkostninger skal ske senest to uger (14 dage) før den planlagte servicedato.

5.5. Accepterede Betalingsmetoder:

  • Bankoverførsel: Bankoverførsler accepteres for tjenester, der er planlagt mere end to uger efter reservationen er foretaget.
  • Kreditkortbetaling: Betalinger kan foretages via kreditkort gennem et sikkert betalingslink. Bemærk, at der vil blive pålagt et tillæg på 3% for at dække transaktionsgebyrer.
  • Wise.com: Betalinger kan også foretages via Wise.com.

5.6. Forberedelse af Fakturaer

Fakturaer vil blive udarbejdet baseret på den valgte betalingsmetode.

Kunden skal give følgende oplysninger for at kunne udarbejde en faktura:

  • virksomhedens juridiske navn;
  • juridisk adresse;
  • VAT-nummer/registreringsnummer (hvis relevant).

5.7. Fakturering Deskriptor

Faktureringsbeskrivelsen “osabus.com” vises på kortholderens kreditkortudtog for vellykkede kreditkortbetalinger.

5.8. Fortrolighed af Data

OsaBus vil ikke sælge, købe, levere, udveksle eller afsløre konto- eller transaktionsdata eller personlige oplysninger om en kortindehaver, undtagen til sin acquirer, Visa/Mastercard-selskaberne eller som svar på gyldige anmodninger fra myndighederne.

5.9. Ændringer af reservationer

Enhver ændring af en reservation er underlagt tilgængeligheden af de anmodede transporttjenester som foreslået af den ændrede reservation, betaling af den gældende gebyr fastsat af OsaBus og godkendelse fra OsaBus. Bemærk, at alle reservationer er endelige, og betalinger og deposita er ikke-refunderbare, undtagen inden for rammerne af udstedte garantier, i tilfælde af skade på liv, lemmer eller sundhed, eller for krav baseret på produktansvarsregler.

5.10. Misligholdelse af Betaling

Manglende rettidig betaling, herunder deposita, estimaterede omkostninger eller andre beløb skyldt til OsaBus, kan resultere i annullering af klientens reservation efter OsaBus’ eneste skøn, med passende annulleringsgebyrer, der pålægges.

5.11. Ændring Eller Annullering af Reservation

Hvis klienten ønsker at ændre eller annullere en eksisterende booking og overføre det betalte depositum eller fulde beløb til en anden tid, dato eller en anden tjeneste, skal det bekræftes af en OsaBus-repræsentant. Bemærk venligst, at OsaBus ikke kan garantere, at den nye service kan leveres til samme beløb, og der kan pålægges ekstra omkostninger.

5.12. Reservationens Gyldighed

Bemærk venligst, at vores tilbud er gyldige i højst 3 dage, da vi har en tendens til at blive booket hurtigt. Vi reserverer og sikrer busser først, når vi modtager betaling eller mindst 20% depositum. Priser og køretøjets tilgængelighed er underlagt bekræftelse ved modtagelse af betaling.

5.13. Holde en Reservationsplads

Priser og køretøjer bekræftes først, når betalingen er modtaget.

6. Afbestilling/Tilbagebetaling

Vi forstår, at uforudsete omstændigheder kan opstå og påvirke dine ferieplaner. Hos OsaBus er vi her for at hjælpe dig med afbestillings- og refusionsproceduren. Bemærk venligst følgende:

 • For at afbestille din service bedes du venligst indsende en skriftlig afbestillingsmeddelelse via e-mail til info@osabus.com. Vores team vil behandle din anmodning i løbet af kontortiden, som er i den østeuropæiske tidszone (EET). De typiske arbejdstider er fra kl. 9:00 til 18:00, mandag til fredag. Bemærk venligst, at specifikke kontortider kan variere afhængigt af branchen og individuelle virksomhedspolitikker.
 • Vi tilbyder følgende refusionsrater:
 1. Hvis du ikke er til stede på det planlagte afhentningssted og ikke kan findes eller kontaktes inden for 30 minutter efter den angivne tid, vil det blive betragtet som en “no-show”, og du vil være ansvarlig for 100% af den estimerede omkostning.
 2. Depositum Betaling refunderes ikke.
 3. Afbestillinger foretaget inden for ti (10) arbejdsdage før tjenestens dato medfører en afgift svarende til beløbet af betalinger og deposita.
 4. Afbestillinger foretaget mere end ti (10) arbejdsdage før tjenestens dato medfører en afgift svarende til depositumbetalingen og banktransaktionsgebyrerne.
 5. Bemærk, at afbestillingsafgifter er endelige og ikke kan overføres til fremtidige eller alternative tjenester.
 • Hvis du er berettiget til en refusion, skal du ansøge inden for 7 kalenderdage fra afbestillingsdatoen. Refusioner vil blive behandlet via bankoverførsel eller kreditkort, afhængigt af den oprindelige købsmetode. Bemærk venligst, at ved betaling af fakturaen vil banken trække et transaktionsgebyr på 3%. I tilfælde af en refusion sender vi kun det beløb, der står på fakturaen, uden at inkludere det trukne 3% transaktionsgebyr.
 • For at sikre, at din afbestilling bliver behandlet korrekt, beder vi venligst om en skriftlig bekræftelse fra vores OsaBus-team.
 • Vi vil gerne understrege, at Osa Travel Management B.V. ikke er ansvarlig for nogen tab, skader, skader eller annulleringer af ordrer forårsaget af faktorer uden for vores kontrol, såsom aflyste fly, vejblokeringer, uventede forsinkelser, force majeure-hændelser eller tredjepartsaktiviteter.

7. Vores Tjenester – Dine Forpligtelser

Hos Osa Travel Management B.V. ønsker vi, at du og din gruppe får en god oplevelse. Derfor beder vi dig venligst om at overholde følgende retningslinjer:

1. Opfør dig Passende:

Venligst oprethold en respektfuld og passende opførsel til enhver tid. Du er ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af dig selv eller nogen i din gruppe. Hvis myndighederne vurderer dig eller en anden person som uegnet til at rejse, eller hvis din opførsel forårsager ubehag for andre, kan de bede dig forlade indkvarteringen, udflugten eller aktiviteten. I sådanne tilfælde vil vores kontrakt blive afsluttet, og fulde afbestillingsafgifter vil blive pålagt.

2. Overholdelse af Love og Myndigheder:

Overhold venligst alle engelske love, krav og formaliteter fra lokalt politi, sundhedsmyndigheder og andre offentlige myndigheder.

3. Respekter Rejsearrangører og Guider:

Vis høflighed over for vores rejsearrangører, medarbejdere, guider og repræsentanter. Følg venligst rejselederens og/eller gruppelederens anvisninger under hele turen.

4. Samarbejde med Tjenesteudbydere:

Samarbejd med transport-, hotel-, restaurantoperatører og andre serviceudbydere. Venligst overhold deres vilkår og regler, mens du benytter deres tjenester.

5. Respekter Lokale Skikke og Traditioner:

Vis respekt for lokalbefolkningens skikke og traditioner samt reglerne for traditionelle boliger. Du er udelukkende ansvarlig for dine handlinger på alle de steder, der besøges under turen.

6. Kontakt med Buschauffører:

Bemærk venligst, at kontaktoplysningerne til buschauffører vil blive givet til dig op til 24 timer før turen. Som en del af vores forpligtelse til at opretholde professionelle grænser, minder vi dig venligst om, at de kontaktoplysninger, der er givet til buschaufføren, udelukkende er til formål med relation til turen. Det er strengt forbudt at kontakte buschaufføren før turen af private eller personlige årsager. Vores chauffører er dedikerede til at transportere dig sikkert fra punkt A til B og er ikke tilgængelige som turledere eller til personlige forespørgsler.

7. Forbud mod Fysisk Vold:

Det er strengt forbudt at angribe chauffører eller nogen andre individer under turen. Vi forventer, at alle passagerer behandler vores personale og medrejsende med respekt og venlighed.

8. Punktlighed og Refusioner:

Buschauffører forventes at ankomme til tiden. Dog kan der være uforudsete omstændigheder (trafik, vejarbejde, vejrforhold, uheld/farer osv.), der kan påvirke ankomsttiden. Bemærk venligst, at i tilfælde af sådan en forsinkelse vil der ikke være berettiget til nogen refusion. Vi sætter pris på din forståelse i denne sag.

Vi værdsætter dit samarbejde og forståelse i forhold til at følge disse retningslinjer. Hvis du har nogen spørgsmål eller bekymringer, er du velkommen til at kontakte os.

8. Vores tjenester – Vores Forpligtelser

Hos Osa Travel Management B.V. bestræber vi os på at levere tjenester af høj kvalitet, der lever op til dine forventninger. Vi værdsætter din tilfredshed og stræber efter at give en problemfri og behagelig oplevelse.

Bemærk venligst følgende punkter:

1.Servicestandarder:

Vi er ansvarlige for de tjenester, vi leverer på det aftalte sted. Disse tjenester skal opfylde en rimelig standard og være i overensstemmelse med beskrivelserne på vores hjemmeside. Hvis tjenesterne ikke opfylder disse standarder og påvirker din ferieoplevelse, vil vi kompensere dig i overensstemmelse hermed. Bemærk venligst, at vores ansvar er begrænset til det beløb, der er betalt til os, og dækker ikke eventuelle ekstra omkostninger, du måtte have.

2. Begrænsning af Ansvar:

Vi kan ikke acceptere ansvar for tab eller skader forårsaget af medlemmer af din gruppe, tredjepartsudbydere eller begivenheder uden for vores kontrol (force majeure). Vores ansvar er begrænset til det samlede beløb, du har betalt til os.

3. Aktiviteter Leveret af Leverandører:

Nogle aktiviteter, der tilbydes af Osa Travel Management B.V., leveres af vores leverandører. I sådanne tilfælde fungerer vi som en bookingagent. Selvom vi promoverer disse aktiviteter, bør det ikke fortolkes som en anbefaling til at deltage. Vi kan ikke holdes ansvarlige for nogen skade, skader, tab (herunder tab af personlige ejendele efterladt i køretøjer) eller død som følge af disse aktiviteter. Selvom vi samarbejder med anerkendte leverandører, ligger eventuelle falske udsagn fra dem uden for vores kontrol.

4. Farlige Forfølgelser:

Vær opmærksom på, at visse aktiviteter kan betragtes som “farlige aktiviteter” af forsikringsselskaber. Hvis du ønsker at være tilstrækkeligt dækket af din forsikringspolice, kan det være nødvendigt at betale en ekstra præmie.

5. Overholdelse af Love og Regler:

Vi forbeholder os retten til at begrænse vores ansvar i overensstemmelse med lovene og reglerne i Holland.

6. Ændring eller opsigelse af tjenesten:

Vi forbeholder os retten til at ændre, suspendere eller afslutte vores tjenester uden varsel når som helst. Vi forbeholder os også retten til at nægte service til hvem som helst af enhver årsag.

9. Force Majeure

Hos Osa Travel Management B.V. kan vi ikke holdes ansvarlige for noget tab, besvær eller skade forårsaget af omstændigheder uden for vores kontrol. Bemærk følgende:

 • Vi er ikke ansvarlige for tab, besvær eller skade som følge af krig, trussel om krig, optøjer eller civil uro, terroristaktiviteter, industrielle uoverensstemmelser, naturkatastrofer, brande, sygdom, ugunstige vejrforhold, lufthavnsreguleringer, midlertidige eller tekniske problemer, mekaniske eller elektriske nedbrud på transportmidler eller faciliteter inden for annoncerede indkvarteringer.
 • Vi hæfter ikke for skader som følge af eksplosionen af en atomkraftværk eller nogen del heraf, eller for radioaktivitet eller forurening som følge af sådanne begivenheder.
 • I tilfælde af tekniske eller mekaniske problemer med transporten vil vi hurtigt kontakte vores lokale partnere, der leverer busservicen. Vi vil arbejde målrettet på at løse problemet og om nødvendigt arrangere en erstatningsbus. Tiden, der kræves for busudskiftning, afhænger af den distance, den nye bus skal dække.

Forstå venligst, at visse omstændigheder ligger uden for vores rimelige kontrol, og vi vil gøre alt for at minimere forstyrrelser og sikre din sikkerhed og komfort.

10. Ændringer Foretaget af Osa Travel Management B.V.

Osa Travel Management B.V. forbeholder sig retten til at foretage ændringer i rejseplaner efter behov, med hensyntagen til faktorer som vejrforhold, tilgængelighed af attraktioner eller andre omstændigheder.

Osa Travel Management B.V. reserverer sig også retten til at ændre størrelsen og typen af køretøj, der bruges til vores ture.

11. Besøgende Materiale

Udover personoplysninger dækket af vores privatlivspolitik betragtes enhver materiale, du transmitterer eller offentliggør på OsaBus.dk, som ikke-fortroligt og ikke-ejet. Osa Travel Management B.V. er ikke forpligtet til at behandle sådant materiale fortroligt. Osa Travel Management B.V. og dets udvalgte har ret til at kopiere, offentliggøre, distribuere, inkorporere og bruge sådant materiale sammen med alle data, billeder, lyde, tekst og andre elementer, der er indeholdt deri, til kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

12. Rygning

Rygning er strengt forbudt i alle køretøjer, der bruges på vores ture.

13. Forsikring

Osa Travel Management B.V. anbefaler kraftigt, at du anskaffer omfattende international rejseforsikring, der er gyldig for hele perioden af dit ophold i det land, du besøger. Denne forsikring bør dække forskellige rejserelaterede aspekter, herunder, men ikke begrænset til, medicinske udgifter, rejseaflysning eller ændringsudgifter, tabt bagage, ulykker og repatriering. Det er afgørende at beskytte dig selv mod uforudsete omstændigheder.

Bemærk venligst, at Osa Travel Management B.V. ikke kan holdes ansvarlig for konsekvenserne af din manglende eller forsømmelige anskaffelse af passende rejseforsikring. Det er dit ansvar at sikre, at du har tilstrækkelig dækning for at beskytte dig selv under din rejse.

14. Klager

Hvis du har nogen klager, bedes du informere os så hurtigt som muligt, så Osa Travel Management B.V. kan håndtere sagen hurtigt og effektivt. For klager vedrørende ferieoplevelsen beder vi venligst om, at du indsender dem skriftligt inden for en uge eller 7 dage efter afslutningen af turen. Klager modtaget efter denne tidsfrist vil ikke blive betragtet.

Bemærk venligst, at ethvert krav mod Osa Travel Management B.V. i henhold til disse vilkår og betingelser, turen eller nogen begivenheder eller undladelse i forbindelse med turen, ikke må overstige det beløb, du faktisk har betalt til Osa Travel Management B.V. for turen. Vi hæfter ikke for nogen skader eller tab udover dem, der faktisk er pådraget og allerede betalt, ej heller hæfter vi for følgeskader, fremtidige skader, tabt fortjeneste, mistede muligheder, psykisk lidelse eller smerte og lidelse.

Vores ansvar over for dig er begrænset til det beløb, vi modtager fra dig, og vi kan derfor ikke kompensere for andre omkostninger, du måtte have.

Vær opmærksom på, at disse vilkår og betingelser reguleres af nederlandsk lov og er underlagt de hollandske domstoles eksklusive jurisdiktion.


Tak fordi du læste og accepterede vores Vilkår & Betingelser. Vi håber, at disse retningslinjer giver klarhed og gennemsigtighed vedrørende vores tjenester. Hos “Osa Travel” stræber vi efter at levere enestående oplevelser og sikre din tilfredshed gennem hele din rejse.

Vi ønsker dig en fantastisk tur og held og lykke på dine eventyr! Vi forstår, at uforudsete omstændigheder eller spørgsmål kan opstå under dine rejser. I sådanne tilfælde opfordrer vi dig til at kontakte vores dedikerede team. Vi er her for at hjælpe dig og besvare eventuelle bekymringer, du måtte have.

Endnu engang sender vi vores varmeste ønsker om en mindeværdig og behagelig rejse!

Bedste hilsner,

Osa Travel Management B.V. Team